Yasa Tasarılarımız

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ (TDP), “DOĞAYA AYKIRI CİNSELİ İLİŞKİ” OLARAK BİLİNEN CEZA YASASI’NDAKİ 171 VE BUNA BAĞLI 4 MADDENİN KALDIRILMASI; IRZA GEÇMEYLE İLGİLİ OLARAK 4 MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI İSTEDİ

ÇAKICI: “PARTİMİZ BAŞTA BU YASA OLMAK ÜZERE İNSAN HAKLARINA AYKIRI TÜM YASALARLA İLGİLİ ÖNERİLERİNİ HÜKÜMETİ BEKLEMEDEN GÜNDEME GETİRECEK” ‘18 YAŞINDAN KÜÇÜK HERKES ÇOCUKTUR. HER ÇOCUK BİREYE CİNSEL, PSİKOLOJİK VE FİZİKİ ŞİDDET SUÇTUR. BU KONUDA...

DETAYLAR